Produkty

Moduly RoutePro3000 k BUNGARD CCD

ROUTEPRO3000
 
ŠPIČKOVÉ VYBAVENÍ:
SADA NEBO UPGRADE
CNC SOFTWARE PLATFORMA
 
Vytvořený jako softwarový balíček pro všechny BUNGARD CCD CNC systémy (mladší než 2006).
 
RoutePro 3000 integruje všechny standardní funkce předchozích Bungard softwarových platforem, jako např.:
 • vrtání a frézování desek plošných spojů
 • frézování a gravírování izolace
 • frézování a gravírování předních panelů a krytů/skříní
 • výrobu SMD šablon
zdarma pomocí základních nástrojů. Tato základní funkčnost může být kdykoliv upgradována na řadu dalších aplikací podle zájmu zákazníka.
 
MODULY:
 • Plus 3000 pro až 32 vrstev současně
 • LaserPro 3000 pro laserovou přímou expozici fotorezistů
 • DispPro 3000 pro dispensi bodů a čar a pro plnění
 • Document 3000 pro tvorbu protokolů jako .pdf dokument
 • Calibrate 3000 pro rozpoznávání referenčních bodů pomocí kamery
 • Inspect 3000 pro automatickou optickou inspekci (AOI)
 • QR-Code 3000 pro snadnou a rychlou dokumentaci výrobního procesu
 • API 3000 pro připojení aplikací zákazníka
Detailní popis jednotlivých modulů, viz níže.
 
Koncepce designu RoutePro 3000 počítačem podporovaného výrobního (CAM) nástroje je pracovat s BUNGARD CNC hardware. To vám umožní práci software na vašem CAD počítači ve vašem výzkumném & vývojovém oddělení nebo na jakémkoliv jiném odděleném počítači ve vaší firmě. Dle libosti.
 
To vyhovuje požadavkům moderních pracovišť. Konstruktér může dokončit ihned prototyp, nebo začít další CAD práci, např. s ISOCAM 5.0 a přenést výrobu DPS na obsluhu zařízení.Tímto způsobem je vaše zařízení Bungard CCD, v kombinaci s RoutePro 3000, použitelné pro široký sortiment desek plošných spojů.
 
Budete podporováni průvodcem, který vás povede projektem, a samozřejmě funkcí online help.  
 
VLASTNOSTI:
 • moderní optika s lištou Windows 7, plovoucími nebo zaparkovanými okny
 • parametry nástrojů a zařízení se ukládají pro každou práci
 • průvodce zajišťuje, že jsou všechny nástroje vybaveny vhodnými parametry
 • parametry nástrojů mohou být uloženy podle materiálu a typu frézy nebo vrtáku
 • jazykový modul pro snadný překlad
 • konfigurace zařízení graficky interaktivní
 • ve standardním RoutePro 3000 se čtou až 4 soubory současně; např. referenční otvory, vrtací soubor, frézovací soubor pro horní část desky a frézovací soubor pro spodní část desky
 • detailní online pomoc s instrukcemi krok po kroku
 • jednotky mohou být přepnuty z palců na metrické
 • log soubory pro snadnou online podporu
 • všechny parametry (rychlosti, měřítko, offset, atd.) jsou konfigurovatelné
 • softwarově nastavitelná rychlost vřetena od 30000 do 63000 ot/min (u CCD Premium od 5000 do 100000 ot/min)
 • včetně rychlého zastavení vřetena
 • podpora ruční výměny nástrojů (MTC) nebo automatické výměny nástrojů (ATC)
 • rozměry vrtání a frézování > 0,1 mm
 • ovládací software pro Excellon, Sieb & Meyer nebo HP / GL data na Windows XP … Windows 8 (32- nebo 64-bit) s vhodným uživatelským interface
 • vylepšená statistika s parametry pro až 99 nástrojů
 • prezentace frézovacích vektorů a vrtacích otvorů na obrazovce
 • výběr vektorů, které mají být zpracovávány + vrtacích otvorů pomocí myši na obrazovce
 • indikátor postupu práce na obrazovce
 • frézovací a vrtací soubory mohou být současně zakládány a vykonávány postupně jednoduchým přepínáním souborů
 • schopnost v reálném čase pomocí výměny potvrzení ovládat a zastavovat postup práce
 • v kombinaci s doplňkovou USB kamerou se zobrazuje na počítačovém monitoru obraz s osovým křížem
 • pro upgrade zařízení starších než 2006, můžeme konvertovat ovládací jednotku CCD
CCD DOPLŇKY - MODULY
 
PLUS3000
Zvláštní modul Bungard
S tímto aktivovaným modulem dostanete následující zvláštní vlastnosti:
 • Můžete zakládat až 32 vrstev na jednu práci!
 • V průvodci si můžete vybrat typ projektu, v závislosti na vašem výběru, váš projekt bude uložen pod jménem typu projektu. To může být užitečné pro oddělení projektů na výrobu DPS nebo šablon, atd.
 • Můžete určit polohu zařízení pohybem a klikáním myší v okně kamery. Také zkusí centrovat vrtací otvory. To může být užitečné, jestliže chcete získat otvory z již existující DPS.
 • Pod záložkou GENERAL můžete nastavit původ vašeho materiálu. Toto může být nulová pozice zařízení, ale také může být počítána z pozice materiálu.
 • Pod záložkou View máte nyní následující mimořádné věci:
 • Ukažte materiál
 • Nastavte intenzitu čárové mřížky
 • Nastavte intenzitu bodové mřížky
 • Nastavte intenzitu pohledu na tabulku
 • Ukažte montážní otvory
 • Ukažte boxíky pro nástroje u ATC a čidlo hloubky
 • Pod záložkou Help najdete dvě tlačítka pro otevření umístění průběžného projektu a dokumentace
LaserPro3000
Laserový modul Bungard
Laserová jednotka Bungard je položkou, která se dá dodat navíc k Bungard CCD, a je určena k expozici fotorezistů, pájecích masek a Alucorex. Laser se montuje do držáku vřetena místo vysokofrekvenčního vřetena a je ovládán programem RoutePro3000. 
 
Bungard laserová expoziční jednotka je odpovědí na požadavek mnoha operátorů na vysokou přesnost, rychlejší zpracování a snížené náklady na ceny nástrojů v porovnání s jinými technologiemi, jako například frézování izolace.
 
DispPro3000
Dispensní modul Bungard
Dispensní modul DisPro3000 je rozšíření CCD pro dispensi (nanášení) pájecí pasty nebo lepidla. 
Místo regulace nožním spínačem je pneumatická ruční dispensní jednotka ovládána softwarovým modulem DisPro3000. Aplikační stříkačka dispečeru se montuje do držáku vysokofrekvenčního vřetena. Modul není plně automatickou dispensní jednotkou, ale pomocí pro nanášení pro manuální dispenser.
 
Zařízení pracuje přesně pro každý aplikovaný bod a doba aplikace a výška jsou přesně regulovány.
Další nastavení, jako viskozita a regulace naneseného objemu, nejsou podporovány. Regulace těchto parametrů je v kompetenci uživatele.
 
Document3000
Dokumentační modul Bungard
Tento dokumentační modul zajistí vynikající dokumentaci, kterou můžete použít pro budoucí reference. Můžete také dodat vašemu zákazníkovi projektovou dokumentaci ve formě letáku, spolu s dokončenými deskami.
 
Když je dokumentační modul aktivovaný, najdete pod doplňky nové tlačítko: PDF.
 
Stlačením tohoto tlačítka se vygeneruje úplný dokument PDF, obsahující všechna nastavení zařízení. To zahrnuje aktivované licence, korekční faktory, sériová čísla, přednastavení nástrojů pro frézy, vrtáky, nástroje laseru a dispense a mnohem více. 
 
Calibrate3000
Kalibrační modul Bungard
S kalibračním modulem můžete vizuálně kalibrovat polohu vaší desky. Software pohybuje a otáčí deskou podle aktuální polohy kalibračních značek nebo registračních otvorů. Pro tento účel se zařízení automaticky pohybuje do určitých fiduciárních registračních bodů na layoutu a uživatel centruje osový kříž kamery přes značku a potvrzuje polohu. Registrační otvory mohou být snadno založeny např. IsoCam. Kalibrace výšky je rovněž možná, pomocí standardizovaných šablon.
 
Funkce kalibrace je užitečná, když např. nechcete pracovat s referenčními kolíčky pro oboustranné desky, nebo byla deska změněna dalšími výrobními kroky (slisování u vícevrstvých desek, galvanické prokovení otvorů), takže referenční kolíčky se mohou vést k nepřesnostem.
 
Další typickou aplikací je oprava, např. když po osazení součástek nemůže být deska již fixována k základně pomocí referenčních kolíčků.
 
Oprava by také mohla být:
 
Obdrželi jste desku od zákazníka a nastavovací otvory jsou příliš malé a vy je potřebujete převrtat větším nástrojem
Máte nainstalovanou dispensní jednotku a chcete kalibrovat DPS, aby byly body umísťovány správně
Chcete vyřezat otvor v DPS, která byla už dokončena
Chcete např. kalibrovat možný offset mezi vrtacím/ frézovacím vřetenem a dispensní jehlou nebo laserovou expoziční hlavou
 
Inspect3000
Inspekční modul Bungard
S tímto modulem můžete použít Bungard CCD pro AOI účel (automatická optická inspekce). 
Jestliže jste spustili Inspect3000, zařízení se posune do první vrtací pozice a tam čeká, takže máte čas podívat se na ni zblízka. Když stlačíte start, ukáže se další pozice.
 
Poznámka: Tato funkce bude pracovat pouze na vrtacích vrstvách.
 
QR-Code3000
Dokumentační modul Bungard
QR-kódová dokumentace umožňuje dodat rychle a bez velkého úsilí všechny nutné informace o projektech a výrobních tocích výrobního procesu. Modul QR-Code3000 generuje jedním dotykem velmi individuální QR kód pro každý projekt CCD, s použitím software RoutePro3000. Unikátní kód může být natištěn přímo tiskárnou štítků a nalepen na požadované místo desky nebo obrobku. Za čtvercovou maticí vně černých a bílých bodů, reprezentující binární zakódovaná data, jsou doplňkově skryty informace pro interní zajištění jakosti a externí zákazníky. Tyto dokumentují výrobní proces desek plošných spojů nebo obrobků, uložený název projektu, typ zařízení nebo jméno operátora. QR kód může být čten standardním 2D skenerem nebo smartphonem. S doplňkovou dokumentační licencí nabízí QR modul QR-Code3000 další výhody pro změny a rozšiřování v budoucnosti v rámci projektu.
K dispozici je zkušební 14-denní verze zdarma.
 
API 3000
Aplikační modul Bungard
Speciální aplikační modul API 3000 rozšiřuje Bungard CCD plotr DPS na systémově zákaznicky konfigurovaný software RoutePro 3000 a tak uspokojuje mnoho doplňkových požadavků zákazníka. K CCD mohou být zapojeny instrumenty pro měření nebo nástroje, a všechna data jsou zpracovávána přes RoutePro 3000. Aktuální vzájemné působení s CCD probíhá přes programovací prostředí.
Díky API 3000 může být CCD zařízení dálkově ovládáno a připojeno k vašim vlastním aplikacím. 
K dispozici je zkušební 14-denní verze zdarma.
 
Katalog Bungard 2024/2025 ke stažení zde

   Jsme výhradní zástupci firem