Produkty

HITEC PLATE 3040

HitecPlate 3040 je univerzálně použitelné ektropokovovací zařízení pro nanášení kovů a slouží k výrobě desek plošných spojů s prokovenými otvory ve vertikální technologii pro výrobu prototypů a malých dávek.
HitecPlate 3040 je navržen pro přímou metalizaci a má lázně pro procesní kroky čištění, oplachování, předčištění, aktivaci, oplachování, zesílení, oplachování a nanášení mědi. Zařízení má navíc další nádrž, kterou pro naši pokovovací sadu nepotřebujete, ale může být nezbytná pro jiné chemické systémy. Alternativně může být nádrž použita pro chemické pocínování nebo alkalické čištění po měděné lázni.
Nádrže jsou uspořádány v sérii, což vede k úzké hloubce a umožňuje pozdější automatizaci.
 
Zařízení HitecPlate 2030 s galvanickou nádrží je určeno pro velikosti desek 300 x 400 mm. Dvě nádrže na úpravu jsou vybaveny titanovými topnými tělesy a jsou termostaticky ovládány. Galvanická nádrž má integrované vstřikování vzduchu. Katodové tyče jsou poháněny tlačnou tyčí, opět poháněnou motorem s DC převodovkou. Rychlost je plynule nastavitelná. Kromě toho lze kdykoliv dovybavit vibracemi. Galvanické nádrži je přiřazen nepřetržitě proměnný usměrňovač. Jeden voltmetr a jeden ampérmetr poskytují informace o elektrických hodnotách. Zvláštní důležitost proplachování se bere v úvahu u dřezu za každou upravovací lázní. Ty mohou být průběžně čištěny přes přepad naší čističkou odpadních vod AquaPur. Používané procesní lázně jsou založeny na osvědčené technologii paladia (přímá metalizace paladiem jako katalyzátorem.
 
Výhody zařízení:
 • Modulární konstrukce
 • Kompaktní design
 • Snadná obsluha, snadná manipulace
 • Čistý pracovní postup
 • Rovnoměrné nanášení mědi na povrch vyvrtaného otvoru
 • Možná automatická výměna oplachové vody
Konstrukce zařízení (základní modul):
 • Rám zařízení kompletně vyrobený z PVC
 • 5 úpravných nádrží
 • Galvanická pokovovací nádrž
 • Samostatná sekce proplachování pro každý krok procesu
 • Anodový rám
 • Vypouštěcí ventil a kryt pro každou nádrž
 • Vstřikování vzduchu pro měděnou lázeň
 • Míchání na všech nádržích, plynule nastavitelné
 • 2 titanová topná tělesa
 • Hlavní vypínač
 • Elektronický usměrňovač, proudový nebo napěťový
 • Konstantní režim
Volitelné procesy rozšíření:
 • Díky modulární struktuře mohou být do zařízení integrovány další procesy:
 • Cínování (subtraktivní technologie)
 • Dismear, černění, stripování cínu
 • Ponořovací cín
 • Organická ochranná vrstva (OSP)
 • Bezproudový nikl / zlato nebo ponořovací stříbro
 • Galvanický nikl / zlato
 • Striper negativního resistu
Technické parametry:
 • Max. velikost desky: 300 x 400 mm (možné 350 x 450 mm)
 • Elektrické připojení: 230 V stř, 50 Hz
 • Spotřeba energie: 2000 W
 • Objem upravovacích nádrží: 20 l
 • Objem galvanické nádrže: 60 l
 • Váha: 200 kg
 • Výška: 1250 mm
 • Pracovní výška: 900 mm
 • Celková hloubka: 867 mm
 • Celková šířka: 1520 mm
 • Čerstvá voda: 25 mm vpusť
 • Přípojka pro oplach postřikem: 16 mm vpusť
 • Vývod odpadní vody: 32 mm výpusť
Dostupné příslušenství a volitelné změny: Bezpečnostní vana, digestoř, vibrační motor, optimalizace toku speciálními tryskami, sada anod, chemikálie, držák DPS, filtry pro galvanickou lázeň, zařízení pro výměnu iontů pro oplachování.
 
Katalog Bungard 2024/2025 ke stažení zde

   Jsme výhradní zástupci firem